טופס השכרת אתר מקליק מייקר

תנאי השכרת אתר:

ברוכים הבאים לשרותי השכרת אתרים של קליק מייקר על ידי גישה לאתר זה ואת השירותים שהאתר מציעה לך את\ה נותן הסכמתך לתנאי שימוש המפורטים להלן:
תנאי השימוש באתר ניתנים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני משתמשים ממין זכר ונקבה. 

הבהרות:

 1. "אתר" הינו כל סוג של אתר אשר מושכר מקליק מייקר לרבות אך לא רק:וורדפרס, ג'ומלה, חנות וירטואלית, רכיבים תוספים וכל סוג אחר של אתר להלן: "האתר".
 2. "קליק מייקר" הוא הבעלים של השרת עליו מאוחסן האתר להלן:"קליק מייקר".
 3. "מזמין העבודה" הוא המזמין ששילם על השכרת האתר להלן: "הלקוח".

החבילה כוללת:

 1. האתר כולל השכרת אתר אחד (1) מסוג וורדפרס כפי שהו מסופק ע"י חברת וורדפס וניתן להורדה באתר:http://wordpress.org/
 2. האתר מסופק "כפי שהוא" (as is) ללא רכיבים ייחודיים שיש להתקין ו\או לרכוש בנפרד.
 3. עיצוב האתר מסופק "כפי שהוא" (as is) כמוצג בקטלוג קליק מייקר.
 4. ממשק הניהול הוא באנגלית.
 5. האתר יאוחסן על שרתי קליק מייקר למשך התקופה עליה שילם מראש הלקוח.
 6. לקליק מייקר שמורה הזכות לבטל את אחסונו ואף למחוק את הקבצים של אתר שנגמרה תקופת האחסון עליה שילם.
 7. האתר לא כולל רכישה או חיבור של דומיין ייחודי אלא יקבל אטומטית שם דומיין לפי בחירת קליק מייקר.
 8. ניתן לחבר דומיין ייחודי לפי בחירת הלקוח, בתשלום נפרד.
 9. האתר לא כולל הזנת תוכן ע"י קליק מייקר. ניתן להזמין הזנת תוכן, בתשלום נפרד.
 10. האתר מאוחסן על שרתי קליק מייקר בלבד. ניתן לרכוש את האתר בשלום נפרד וזאת רק לאחר הצגת אישור רכישה בכתב מקליק מייקר. רק אז יקבל הלקוח היתר לעשות שימוש באתר מחוץ לשרתי קליק מייקר.
 11. האתר לא כולל הדרכה. ניתן להזמין הדרכה מקליק מייקר בתשלום נפרד.

תנאי שימוש:

 1. השירותים והמידע הניתנים באתר זה נועדו לשימוש "כפי שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא. בשום נסיבות לא תהיה קליק מייקר אחראית לכל תביעות, הפסדים או נזקים הנובעים מטעויות, תקלות, פגמים או מגבלות של השירותים הניתנים. אתה תישא באחריות מלאה והבלעדית לשימוש בשירותים הללו. "קליק מייקר" לא תהיה אחראית לכל נזק כספי או אחר, ישיר ו \ או נזק עקיף, כתוצאה מהשימוש ו / או ההסתמכות על המידע שמופיע בתכנים שלך המופיעים בפלטפורמת "קליק מייקר". לרבות אך לא מוגבל לנזקים בגין התנהלות עסקית, ו\או תוכן פוגעני ו\או הפרת זכויות יוצרים ו\או תקלה טכנית שארעה ו\או בעיית אחסון ו\או נזקים שנגרמו לצד שלישי ו\או נזקים לחומרה שנגרמו עקב שימוש באתר.
 2. בשום מקרה "קליק מייקר" אינה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר.
 3. תוכן המידע שיועלה לאתר יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של הלקוח. קליק מייקר לא תהיה אחראית בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר על ידי הלקוח או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין .
 4. יובהר כי קליק מייקר תהיה פטורה מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר על ידך או מי מטעמך, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעת קליק מייקר בכל דרך שהיא .
 5. במידה ויגרם לקליק מייקר נזק בגין תכנים שהעלית לאתר, יפצה הלקוח את קליק מייקר בתוך 45 ימי עסקים מיום הגשת הדרישה לתשלום.

זכויות יוצרים:

 1. "קליק מייקר" היא הבעלים המלא והבלעדי של זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הנוגעות לאתר, לרבות שם האתר, שמות מתחם שלא סופקו ע"י הלקוח, העיצוב, התוכן, קוד תכנותי, קבצי גרפיקה, טמפלייטים, צילומים, ניסוחים מילוליים וכל חומר אחר הכלול בו שלא סופק באופן ייחודי ע"י הלקוח.
 2. ללקוח יש זכות לשנות את היצירה המקורית שסיפקה קליק מייקר אך גם במקרה כזה, עדיין זכויות היוצרים על היצירה כולה יהיו שייכות לקליק מייקר.
 3. אין היתר לאף צד שלישי שאינו נציג רשמי בעל אישור בכתב מטעם קליק מייקר להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא אישור מראש ובכתב מקליק מייקר, את אחד מהמרכיבים הטכנולוגיים ו\או העסקיים ו\או היצירתיים של האתר.
 4. אין לעשות כל שינוי בתמונות המופיעות באתר, לרבות עיבוד, ליטוש וכל פעולה גראפית אחרת ללא אישור מפורש מקליק מייקר או בעל זכויות היוצרים על התמונות.
 5. כל שימוש ביצירה של קליק מייקר העומד בסתירה להסכם זה יחשב כהפרת זכויות היוצרים של קליק מייקר.

עדכון השרותים הניתנים באתר:

 1. "קליק מייקר" עשויה לבצע שינויים באתר מעת לעת, לרבות שדרוג ועדכון גרסאות לאתר ו\או התאמתו לגרסאות חדשות של מובייל ו\או למראה החזותי של האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר או כל היבט אחר של שירותים אלה. השינויים עלולים להיות כרוכים בתקלות ו / או אי נוחות, ועוד. קליק מייקר לא תישא בכל אחריות לכל תביעות או נזקים שנגרמו כתוצאה מהשינויים כאמור ו / או לכל תקלות נלוות.
 2. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, והשימוש בדפים אלה יהיו כפופים הן לתנאי השימוש הכלליים המתוארים בסעיף זה וכן לתנאים הספציפיים שצוינו בדפים עצמם.
 3. מידע הניתן בפרויקטים ספציפיים, שאלות ותשובות, קישורים וכל מידע אחר המתפרסמים ומתעדכנים באתר מתעדכן בתדירות גבוהה ונועד למידע כללי בלבד. מידע מדויק ועדכני ניתן לקבל באמצעות פנייה בכתב לקליק מייקר .

אחריות איחסון:

 1. סוכם על הצדדים כי קליק מייקר לא יישאו באחריות בגין שיבושים באתר ולא תהיה חייבת בפיצוי כל שהו בשל כך. על אף האמור, במידה ושיבושים באתר יובילו להעדר זמינות של לפחות למשך 5 ימי עסקים ברציפות, קליק מייקר יאריכו את תקופת השכרת האתר וזאת לפי שיקול דעת של קליק מייקר. מוסכם על הצדדים שארכה זו תהווה פיצוי מוסכם והלקוח לא יהיה זכאי לכל סעד אחר בגין אי זמינות.

העברת זכויות הפרסום:

 1. לקוח אינו רשאי להעביר את התחייבויותיו ו\או זכויותיו על פי הסכם זה לצד שלישי. קליק מייקר תהיה רשאית להעביר את התחייבויותיה על פי הסכם זה לצד שלישי כל עוד לא יפגעו זכויות הלקוח.

סמכות שיפוט:

 1. השימוש באתר זה יחול אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית בגין כל דבר ועניין נובע מהסכם זה או מהאתר הם בבתי המשפט של מדינת מחוז תל אביב בישראל.

יש לכם שאלות? פנו אלינו